Historia

Koło działa już prawie 10 lat. Przez cały ten czas opiekunem jest P. Renata Bogalecka, która niejednokrotnie poświęca swój prywatny czas aby kosztem spędzenia go z rodziną wyjeżdża na konkursy, przygotowuje do nich wcześniej uczniów. Chcielibyśmy tutaj podziękować także uczniom, którzy uczęszczają do tego koła, gdyż bez nich nie funkcjonowałoby tak jak widać w poszczególnych działach strony.

Szkolne Koło PCK mieści się pzy Zespole Szkół nr2 w Stargardzie Szczecińskim na os. Zachód B15a. Jednym z największych osiągnięć było I-sze miejsce w powiecie stargardzkim, 8 miejsce w województwie zachodniopomorskim oraz 195 miejsce na 373 dopuszczone do Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich 2002.


My, którzy wiemy - jak się wojna kończy
Jak się zwycięstwo lub klęska sposobi
Jak wiosna polska we zbożach się bieli
I jak się wioska polska jasno pali!

My, którzy służymy milczącym i wierni
sami nie wiedząc jaki los nas czeka
czy gorzka będzie nagroda czy słodka
i czy nas przyszłość uczci czy oczerni
czy chodzić będziem w hańbie czy też w glorii

My, co niesiemy przez różne zagony
na poskich barkach ciężki Krzyż Czerwony
My należymy także do historii ...

Będą wiedzieli, słyszeli w narodzie
ze słów kroniki o naszych przygodach
o powodzeniach, o marszach, o szkodach
o pracy w skwarze, pod deszczem
o długich nocach spędzonych bezdomnie,
łzach, co zawsze były pod powieką
łzach, które wola zepchnęła daleko
aż na dno serca jak pod trumny wieko

O tym, że mężni byliśmy niezłomnie
i do absurdu nieraz miłosierni
a zawsze, wszędzie aż do końca wierni
a zawsze - nawet zaplątani w matni
z miejsca cierpień schodziliśmy ostatni

Kazimiera Iłłakowiczówna

 


Zarząd Szkolnego Klubu PCK

 • Magda Świercz: Prezes koła PCK
 • Renata Bogalecka: Opiekun Klubu koła PCK

Nazwiska i imiona członków posterunku sanitarnego:

 • Magdalena Sztandera, Iwona Tutak: zastępca prezesa
 • Aneta Garncarek: sekretarz
 • Katarzyna Borkowska: skarbnik
 • Elwira Bera, Iwona Kaczyńska: kronikarze
 • Katarzyna Signarowska, Agata Lewandowska: Gazetka szkolna

 


Podziękowania

Prezentacja wybranych podziękowań z lat 1999 - 2003, skierowanych do Szkolnego Klubu PCK działającego przy ZS nr2 w Stargardzie

 

 


Osiągnięcia

Wybrane spośród wielu dyplomy z przedziału od roku 1999 do 2001

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć zdjęcie

"Przemek piąty", taki tytuł miał artykuł gazety "Dziennik Stargardzki"

Przemysław Wilczyński, uczeń ZS nr 2, zajął piąte miejsce podczas okręgowego Konkursu o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż. Przypomnijmy, że Przemek, w ubiegłym tygodniu z bardzo dobrym wynikiem punktowym zajął pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu w Stargardzie. Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego reprezentowali wysoki poziom znajomości zagadnień MPH. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął reprezentant Szczecina


Osiągnięcia

Pokrótce przedstawiona historia naszego Szkolnego Koła PCK

Klub działa od roku szkolnego 1997/1998. W tym czasie odbyło się bardzo wiele akcji cyklicznych, jak i nietypowych, mających duże znaczenie dla życia szkoły, klubu jak i miasta. Coroczne wielokrotnie organizowane kwesty przez Stargardzki PCK są tradycją Szkolnego Klubu PCK. Za każdym razem młodzież z naszej szkoły bierze w nich udział. Rozpoczynając od września 1997r., uczestnicy koła wzięli udział w 2 kwestach, następnie zorganizowali konkurs pt.: "Szkodliwość palenia tytoniu". Grudzień 1997 i przy pomocy koła PCK szkoła zorganizowała "Degustację wypieków domowych" Pieniądze zebrane z tej akcji zostały przekazane na prezenty dla biednych dzieci.

 

Syczeń 1998 to spotkanie z P. Podkańską dyrektorem Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Stargardzie. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat AIDS. 23 Luty - odbył się konkurs wiedzy o AIDS. To nie koniec, 25-26 luty to loteria fantowa. Wszystkie "fanty" były podarowane przez uczniów, zbiórka trwała ponad miesiąc. Marzec i przygotowania do konkursu drużyn medyczno-sanitarnych. Nasi uczniowie w opisywanym wcześniej konkursie wiedzy o AIDS 17 kwietnia zmagali się w etapie rejonowym. Trzeba dodać, że w czasie tego roku, zorganizowano także 4 kwesty pieniędzy. Organizatorem jak zawsze był PCK, a kwestowali nasi uczniowie.

Rok 1998/1999 rozpoczął konkurs wiedzy o AIDS, następnie sprzedaż "domowych wypieków". Tym razem pieniądze zostały przekazane PCK w Stargardzie. Zorganizowano 3 kwesty. zbiórkę żywności, odzieży, zabawek. Styczeń 1999 to kolejna loteria fantowa. Jedną z największych akcji była zbiórka pieniędzy na pompę infuzyjną dla oddziału noworodków Szpitala Miejskiego w Stargardzie.

Rok 1999/2000 to cykliczny coroczny konkurs wiedzy o AIDS, następnie zbiórka żywności. Grudzień to czas przedświąteczny, z czym się wiąże cykliczna coroczna akcja wypiekania domowych ciast, oraz zbiórka darów na prezenty dla dzieci z najuboższych rodzin. Rok 2000 rozpoczął się loterią fantową. W kwietniu Rejonowe Mistrzostwa Drużyn Medyczno-Sanitarnych. Maj to kontynuacja zmagań rejonowych, lecz na progu Okręgowym

Rok szkolny 2000/2001 przyniósł nową akcję pod nazwą "Wyprawka dla Żaka". Jej celem było zebranie materiałów szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci ze Stargardzkich szkół. W listopadzie cykliczny konkurs wiedzy o AIDS. Grudzień przyniósł kolejną zbiórkę żywności i środków czystości. Dary przekazane zostały Paniom Małeckim. Zdarzeniu temu towarzyszyły łzy i wzruszenie. Styczeń 2001. W tym miesiącu odbył się konkurs o uzależnieniach. Marzec, Dzień Kobiet, z tego też powodu zorganizowano sprzedaż wykonanych przez członków naszego klubu kartek okolicznościowych. W kwietniu powtórzyliśmy akcję, tym razem kartki były przygotowane przez uczniów naszej szkoły i były o tematyce świątecznej. W maju odbyły się coroczne zawody Drużyn Ratowniczych. W maju również odbyła się akcja "Łączenie Pokoleń" Było to spotkanie na strzelnicy wojskowej. Celem do zdobycia była odznaka wojskowa (brązowa, srebrna złota - w zależności od umiejętności strzelców). Po zakończeniu strzelania, aby nadrobić stratę energii zostaliśmy poczęstowani wojskowa grochówka i kawą zbożową.


Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2000/2001

Semestr I

Działalność Szkolnego Klubu PCK opierała się na:

 • gromadzeniu funduszy na działalność statutową
 • niesieniu pomocy osobom biednym i potrzebującym
 • oraz szerzeniu oświaty zdrowotnej.

  Młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie PCK uczestniczyła w comiesięcznych kwestach ulicznych, prześcigając się w biciu rekordów zebranych do puszek kwot. Uczestniczyliśmy w akcjach: "Wyprawka dla Żaka" - zbierając artykuły szkolne oraz "Pomocna dłoń" - polegającej na zbiórce artykułów żywnościowych przekazywanych w formie przedświątecznych paczek. Młodzież zbierała również zabawki, gry i słodycze i współuczestniczyła w organizacji zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin patologicznych. Jak co roku paczkę żywnościowo - chemiczną otrzymały panie Wałeckie. Dwie biedne emerytki mieszkające w sąsiedztwie szkoły. 7 listopada odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o AIDS. Udział wzięło 22 uczniów - trzy najlepsze osoby reprezentowały szkołę w etapie rejonowym 29 listopada. Na szczeblu rejonu I miejsce zajęła Marta Adamcewicz, a drugie Marta Wawrzyniak. Kolejny etap planowany jest w marcu.

  17 stycznia 3-osobowa ekipa uczestniczyła w konkursie o uzależnieniach i zajęła III miejsce tuż za grupą z naszej szkoły reprezentującą koło ekologiczne. Nasze zamierzenia do realizacji w II semestrze:

 • zwiększyć możliwość zbierania funduszy na działalność koła - wciągnąć do pracy wychowawców klas ( akcja "Pomocna dłoń")
 • przygotować się do udziału w rejonowych konkursach i zawodach
 • zespołów ratowniczych
 • wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym
 • wojewódzki etap wiedzy o AIDS
 • współuczestniczyć w przygotowaniach do Olimpiady Promocji Zdrowia

   

  semestr II

   

  Szkolne Koło PCK przyjęło bardzo ambitne plany, nie wszystkie jednak udało się zrealizować. W marcu, we współpracy z kołem Promocji Zdrowia, przeprowadzony został konkurs "Radość z życia bez alkoholu" - najciekawsze prace trafiły na wystawę plakatów w SCK.

  Zaplanowana sprzedaż ciast i sałatek nie doszła do skutku ze względu na brak zgody pani dyrektor.

  Młodzież przygotowywała się do startu w konkursach wiedzy: o międzynarodowym prawie humanitarnym i o AIDS. W rejonowym etapie konkursu o MPH członkowie naszego koła zajęli I i II miejsce. Aleksandra Gisel, która wygrała konkurs międzyszkolny reprezentowała Stargard w etapie wojewódzkim, nie zajęła jednak znaczącej pozycji.

  W maju przeprowadzony został wojewódzki etap II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o AIDS, Marta Wawrzyniak ucz. kl. III H zajęła tam II miejsce i była reprezentantką woj. Zachodniopomorskiego w etapie centralnym. Zdobywając fundusze na działalność statutowa sprzedawaliśmy kartki okolicznościowe samodzielnie wykonane przez młodzież o tematyce : "Dzień Kobiet" i "Wielkanoc". Z tej sprzedaży uzyskaliśmy 37,00 zł. Przedstawienie na tzw. "zajączka" nie doszło do skutku, z powodu choroby opiekuna oraz głównej organizatorki imprezy Katarzyny Borkowskiej. Zainicjowana zbiórka paczek dla najuboższych, nie dała oczekiwanych rezultatów. O pomoc w zbiórce poprosiliśmy wychowawców i samorządy klas. Nie wszystkie klasy odpowiedziały na nasz apel. Najszybciej potrafiły się zorganizować kl. I N p. Bejster i I F p. Lipczyńskiej-Rahmani. W kwietniu i w maju odbyły się eliminacje drużyn medyczno-sanitamych. Drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce w Stargardzie, a w Szczecinie podczas eliminacji wojewódzkich uplasowała się na V pozycji. Pokazy udzielania pierwszej pomocy nie zostały przeprowadzone, ponieważ nie było zapotrzebowań na to ze strony szkół podstawowych. We współpracy z Kołem nr 19 ZBŻZ i ORWT przeprowadzone zostało strzelanie zorganizowane dla aktywistów PCK w ramach akcji "Łączenie pokoleń". Oprócz możliwości zdobycia brązowych odznak WOS, zostaliśmy poczęstowani wojskową grochówką.

  Podczas zakończenia roku klas czwartych, zostały wręczone dyplomy - podziękowania i upominki dla honorowych krwiodawców , których w tym roku szkolnym było siedmioro. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego zostaną wręczone podziękowania za pracę społeczną na rzecz Szkolnego Koła PCK.

   


  Lista uczniów z roku 1999 r., którzy w roku szkolnym 1999/2000 zostali honorowymi krwiodawcami:

 • Barszcz Jolanta

 • Grzegrzółka Żaneta
 • Polniak Anna
 • Kowalczyk Katarzyna
 • Nowak Magdalena
 • Kamińska Anna
 • Harchala Agnieszka
 • Gwizdała Justyna
 • Skulska Justyna

  Co roku przybywają nowi krwiodawcy

   

  Lista uczniów z dnia 20.05.2001 r., którzy w roku szkolnym 2000/2001 zostali honorowymi krwiodawcami:

   

 • Białek Marcin

 • Grzywacz Dorota
 • Nadkierniczna Monika
 • Szczepaniak Marcin
 • Woźniak Łukasz
 • Wójtowicz Kinga
 • Zając Dariusz

   


  Lista uczniów z dnia 22.06.2000r., którzy uzyskali zaświadczenie o otrzymaniu tytułu "ratownika PCK"

  1. Adamcewicz Marta

  2. Brodowska Marta
  3. Bera Elwira
  4. Chmielewska Helena
  5. Dorsz Kamila
  6. Góra Martyna
  7. Kosmala Ilona
  8. Kraszewska Klaudia
  9. Mróz Karolina
  10. Nizwantowska Agnieszka
  11. Semczak Katarzyna
  12. Signarowska Katarzyna
  13. Sidorczuk Emilia
  14. Sztandera Magdalena
  15. Świercz Magdalena
  16. Tutak Iwona
  17. Wawrzyniak Marta
  18. Wilk Marta
  19. Zdrzalik Dominika
  20. Żylak Bartosz
  21. Żylak Łukasz
SK PCK
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=