2007-2008

Zbliżają się długo oczekiwane wakacje. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Wielu z Was będzie miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej Ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, jeziora, morze, wieczory spędzone przy ognisku, niebo usiane gwiazdami, zasłuchane w radosny śpiew młodych ludzi, noce spędzone pod namiotem - pozostaną na zawsze najpiękniejszymi wspomnieniami młodości. Część z Was pozostanie w domu – wierzę, że i w najbliższej sercu okolicy odkryjecie wiele ciekawych miejsc, do których zawsze będzie powracać.Wszystkim członkom i opiekuną SK PCK, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń    

                                                                    Życzy P.

„Za dobrych czasów liczyłem wakacje według ilości ognisk,
liczyłem wakacje według ilości nocy przespanych pod namiotem.”
Jan Paweł II

IV Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem

16 maja w SCK odbyło się podsumowanie Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. Wysłuchaliśmy kilku bardzo interesujących wykładów dotyczących profilaktyki nowotworów i innych chorób, przeprowadzonych przez lekarzy specjalistów. W obecności władz Stargardzkich i U.Marszałkowskiego w Szczecinie podsumowano również konkursy tematyczne dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe zawierały: plakaty,spoty reklamowe, prezentacje multimedialne, itp. Poziom konkursu był bardzo wysoki, jednak jury włoniło zwycięzcę i tak I miejsce zajął ZS nr 1, pozostałe szkoły również nasza otrzymały wyróżnienia. W skład zespołu reprezentującego naszą szkołę wchodzą uczniowie:

Dudarewicz Anna II F
Duszkiewicz Beata II F
Jatczak Anna III N
Halama Rafał III N
Chmielewski Damian III N
Tomczak Piotr III N
 

Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia

Pod patronatem Starosty Stargardzkiego - Waldemara Gila, w dniu 12 maja br. (poniedziałek) rozpoczął się IV Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. W tym dniu stargardzkie szkoły : ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5, ZSB-T, I LO, II LO, Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4, Integracyjne i Gminy Stargard, uczestniczyły w przemarszu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, pokazując tym samym, że temat nie jest im obojętny i jak w każdej chorobie, najważniejsza jest wiedza i stosowana profilaktyka.
Celem kampanii jest uświadomienie kobietom, że rak szyjki macicy, będąc drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet, stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Kampania ma pozytywny przekaz: rakowi szyjki macicy można zapobiec poprzez odpowiednią profilaktykę.
Po oficjalnym otwarciu przed SCK młodzież została zaproszona do sali kinowej na konferencję pt." Lepiej zapobiegać niż leczyć". Poruszane tematy: zmiany skórne (dr Bojko), profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi (dr Janowski) oraz choroby układu krążenia (dr Kalinowski). W przerwie pomiędzy wykładami młodzież obejrzała występy artystyczne oraz poruszający film dot. wygranej walki z rakiem.
Najbliższe dni - to szansa dla mieszkańców Stargardu i okolic - do skorzystania z bezpłatnych badań lekarskich i wysłuchania prelekcji dotyczących profilaktyki.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W tegorocznych Rejonowych Eliminacjach udział wzięły Zespoły Ratownicze z LO I, LO II, ZS Kamienny Most, ZS 1, ZS 2. Zespoły musiały wykazać się wiedzą i umiejętnością udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Każdy zespół miał do pokonania pięć stanowisk, na których upozorowano np.: potrącenie pieszego, krwotok, oparzenie, omdlenie, zatrzymanie krążenia i oddychania, itp.

Wyniki Eliminacji Rejonowych:

    I miejsce - ZS nr 1
     II miejsce - ZS nr 2
III miejsce - LO I

Nasz zespół po raz pierwszy wziął udział w Mistrzostwach, i zdobycie II miejsca wskazuje na bardzo dobre przygotowanie młodzieży przez opiekuna p.A.Sawę W skład zespołu wchodzą uczniowie klasy III W:

Kardaś Anna

Andruszko Adrianna

Gabryelczyk Monika

Jankowska Karolina

Żywiołek Krzysztof

Urbański Patryk

Konkurs Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

W dniu 26 kwietnia 2008 roku w Szczecinie odbył się okręgowy konkurs Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu historii MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka.

Konkurs składał się z 2 etapów:

 

    • etap rejonowy (21.04.2008) rozegrany został między finalistami poszczególnych szkół w Stargardzie.
  • etap okręgowy rozgrywany pomiędzy finalistami poszczególnych rejonów w Szczecinie.

Patryk Sowa - uczeń klasy II W Zespołu szkół nr 2 w Stargardzie
wygrał etap rejonowy, zaś w etapie okręgowym zajął II miejsce.
Do konkursu przygotowała Patryka P. J.Lesińska,
nauczyciel przysposobienia obronnego ZS nr 2

Wiesz więcej -- żyjesz zdrowiej
24 kwietnia 2008

W naszej szkole w dniu 24 kwietnia br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" jednostką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim..
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie Techników Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Celem konkursu było propagowanie zasad racjonalnego odżywiania wśród młodzieży, kształtowanie i upowszechnianie wzorców zdrowego żywienia jako profilaktyki zdrowotnej.
W konkursie brali udział reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, Zespołu Szkół nr 2 w Pyrzycach i Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Naszą szkołę godnie reprezentowali Maria Rychlewska, Monika Szuba, Patryk Sowa - wszyscy z klasy II W.
Uczestnicy rozwiązywali test obejmujący 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Tematyka pytań oparta była na elementach programu nauczania podstaw żywienia człowieka i szeroko rozumianej wiedzy o żywności i żywieniu.
Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobyła Iwona Kujawa, drugie miejsce Agnieszka Ludwikowska - obie uczennice z Zespółu Szkół nr 2 w Pyrzycach. Trzecie miejsce zajął Hubert Dubiniecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Uczniowie z Zespółu Szkół nr 2 w Pyrzycach zdobyli puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim za najlepszy wynik w rywalizacji drużynowej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.


Członkowie szkolenego koła Propocji Zdrowia i PCK z wizytą w domu dziecka.

Uczniowie ZS nr 2 należący do Koła Promocji Zdrowia i PCK udali się z opiekunem przed feriami do Domu Dziecka. Przygotowywali się do tej wizyty długo i starannie. Zorganizowali słodki poczęstunek dla maluszków oraz wiele znanych i lubianych zabaw. Jesteśmy dumne z postawy naszej młodzieży, przyznają opiekunki Koła. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w takich akcjach. Pragnie dać troszkę ciepła, serdeczności i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Mali podopieczni Domu Dziecka są spragnieni tego ciepła i zainteresowania ich osobą a to właśnie mogą dać im starsi koledzy i koleżanki, którzy podczas wspólnie spędzonego czasu przytulą, porozmawiają i pobawią się z nimi. Nasi uczniowie poradzili sobie świetnie i zgodnie przyznają, ze chętnie odwiedza dzieci jeszcze raz.

Młodzież uwrażliwiona na potrzeby innych.

Okres przedświąteczny, to czas refleksji, postanowień i zrozumienia siebie samego oraz potrzeb drugiego człowieka. W zabieganym świecie zapominamy co jest ważne. Przytłoczeni swoimi problemami nie dostrzegamy cierpienia i biedy innych ludzi. Dobrze jest kiedy ktoś nas zatrzyma i zmusi do zastanowienia. Pomóc możemy w różny sposób: dobrym słowem, wsparciem psychicznym czy materialnym. Są jeszcze młodzi ludzie, którzy maja wielką świadomość i chęć pomocy innym.

Kolejny raz młodzież Zespołu Szkół nr 2 pokazała wielkie serce, mówią opiekunki Koła Promocji Zdrowia i PCK. W grudniu zorganizowaliśmy w szkole dwie przedświąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin. W tego typu akcje chętnie włączają się nauczyciele - mobilizując uczniów i dyrekcja, która popiera takie działania i pomaga w ich realizacji.

dla Pierwsza zbiórka rozpoczęła się 1grudnia, nauczyciele na lekcjach wychowawczych zaproponowali aby każdy, kto chce wziąć udział w akcji przyniósł jeden artykuł spożywczy. W ten sposób każda klasa umawiała się na inny produkt. W akcję włączyła się cała szkoła. Członkowie Koła Promocji Zdrowia i PCK składowali towar i zapisywali ilość zebranych artykułów i klasę. Było to zachętą innych klas i mobilizowało wszystkich do włączenia się w zbiórkę.

Druga akcja odbyła się w formie Loterii Fantowej. Fantami były dary od nauczycieli i członków Koła, były to min.: kubki, maskotki, breloki, smycze, podkładki pod myszki, magnesy na lodówkę, największym powodzeniem cieszył się los o nazwie DZIEŃ BEZ PYTANIA, uczeń który go wylosował, w danym dniu miał wolne od odpowiedzi ustnych.

Celem loterii było zebranie pieniążków na zakup artykułów żywnościowych do paczek świątecznych.

Cieszymy się bardzo, że Dyrekcja szkoły rozumie nasze akcje i wraz z nauczycielami chętnie się do nich przyłącza. Bez ich pomocy i wsparcia, ciężko byłoby nam uzbierać taką ilość produktów - mówią członkowie Koła. Jest nam tym bardziej miło, bo w naszej szkole jest wiele podobnych akcji: we wrześniu zbieramy na Wyprawkę dla Żaka, w październiku - w związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem - zbieramy na dożywianie dzieci. W listopadzie - z okazji Tygodnia Krwiodawstwa nasi uczniowie honorowo oddają krew - tym razem oddaliśmy 8litrów krwi. W grudniu organizujemy zbiórki żywności na Paczki Świąteczne dla najuboższych rodzin.

Każda akcja kończy się sukcesem i za to serdecznie dziękujemy licząc, że w przyszłości również będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie. Zebrane artykuły spożywcze zostały przekazane do stargardzkiego PCK a cześć z nich trafiło do uczniów ZS nr 2, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

18 grudnia uczniowie ZS nr 2 organizują w PCK zabawę choinkową dla najuboższych dzieci. Przygotowali wiele zabaw, będzie śpiew , poczęstunek i oczywiście Mikołaj z prezentami, mają nadzieją, że sprawią im radość, i że maluchy wciąż będą wierzyły w istnienie Świętego Mikołaja.

Życząc wszystkim Wesołych Świąt jeszcze raz dziękujemy za okazaną pomoc.

Dzień wolontariusza 5 grudnia 2007

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza Krajowa Rada Młodzieżowa Polskiego Czerwonego Krzyża wszystkim wolontariuszom PCK składa płynące z głębi serca życzenia. Dziękujemy za trud i czas poświęcony pracy na rzecz drugiego człowieka. Niech Wasz zapał do pracy i chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym będą jeszcze większe. Pamiętajcie, że to dzięki Wam wielu ludzi odzyskało sens życia. Poprzez swoją codzienną prace dajecie ludziom nadzieje na lepsze jutro i pokazujecie jak wiele dobrego robi wolontariusz PCK. Niech zapłatą za Wasz trud będzie uśmiech dziecka, któremu podarowaliście paczkę słodyczy i łza szczęścia staruszka, który dziękuje Wam za przedświąteczną pomoc w domu. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy „goni” za swoimi sprawami nie zawsze znajdujemy czas dla drugiego człowieka. W dobie globalizacji i wysokorozwiniętej techniki coraz częściej priorytetem dla nas staje się pogoń za pieniądzem. Życie pędzi niepostrzeżenie i często nie zauważamy cierpienia i krzywdy innych, choć tak naprawdę dzieję się to na naszym podwórku. Często niewielka pomoc: miły gest, chwila rozmowy wystarczą, aby na twarzy drugiego człowieka pojawił się uśmiech. Na szczęście są ludzie, którzy bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i niosą pomoc innym oddając część siebie.

 Wszystkiego najlepszego w ten szczególny dla nas dzień… życzy

KRAJOWA RADA MŁODZIEŻOWA PCK

Światowy dzień AIDS/ HIV
1 grudnia 2007

 

 Uczniowie stargardzkich szkół rozdawali ulotki na temat profilaktyki HIV. W ten sposób włączyli się w obchody Światowego Dnia AIDS, który jest 1 grudnia.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 i ZS 5 CKP byli w centrum handlowym przy ulicy Wyszyńskiego.

- Na rozdawanych przez nich ulotkach był wykaz miejsc gdzie można bezpłatnie poddać się testowaniu na obecność wirusa - mówi Ewelina Soczewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie, która razem ze starostwem zorganizowała akcję.

- Wirus HIV może dotyczyć każdego z nas - mówi Ewelina Soczewska. - HIV nie wybiera. My natomiast możemy. Do tego potrzebna jest wiedza, która pomoże ocenić ryzykowne zachowania, a tym samym uniknąć zakażenia wirusem HIV.


Światowy Dzień Rzucania Palenia
15 listopada 2007

Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia
W naszej szkole Dzień Rzucania Palenia, pod hasłem: "Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego" miał mocny akcent. Rozpoczęliśmy o 8.00 od przypinania symbolicznych emblematów przypominających o tym dniu. Na długiej przerwie można było obejrzeć prezentację multimedialną, przedstawiającą skutki palenia tytoniu zarówno dla palaczy jak i dla niepalących-biernych palaczy. Zachęcaliśmy młodzież i pracowników szkoły do rzucania palenia, wskazując korzyści z tego płynące. Mieliśmy do zaoferowania "coś zdrowszego i "tańszego". Jabłka, marchewki, lizaki ufundowane przez p. Marzenę Orłowską i pielęgniarkę szkolną Krystynę Kurek, którymi częstowały uczennice kl. II F oraz ulotki tematyczne dla każdego. Nasza szkoła była bogato ustrojona plakatami tematycznymi, wykonanymi przez uczniów KL. II F i II K.

Światowy Dzień Walki  z Głodem
16 październik 2007
  

 

 

Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem mają na celu zwrócenie uwagi na problem głodu, niedożywienia i ubóstwa na całym świecie oraz zaktywizowanie społeczności lokalnych do przeciwdziałania tym zjawiskom.
Jak co roku do akcji przyłączyli się uczniowie naszej szkoły. Członkowie Szkolnego Koła Promocji Zdrowia i PCK sprzedawali za symboliczną kwotę domowe wypieki, kanapki i napoje. Produkty te chętnie kupowali uczniowie i pracownicy szkoły.
Uczniowie zapoznali się z listem PCK (zawierającym krótką historię Kampanii, jej zadania, a także oczekiwane rezultaty), aby później symbolicznie podzielić się bułką lub kanapką.
Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to w głównej mierze problem moralny, który obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do zmniejszenia jego skali, jak i przeciwdziałania jego powstawaniu.
W tym roku PCK włączył się też do obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który przypada w dniu 17 października. Dzień ów ma uzmysłowić fakt, że problem ubóstwa dotyka dużą część społeczeństw nie tylko w krajach rozwijających się, ale również uznawanych za rozwinięte

 

Serdecznie witamy nowych członków SK Promocji Zdrowia i PCK

Cieszymy się, że w naszej szkole są osoby, które maja chęć nieść pomoc potrzebującym. Nasza młodzież poświęca swój wolny czas, kwestując na ulicach na rzecz ludzi najuboższych. W szkole są już po pierwszej akcji i z duma przyznają , że ich działania maja sens jeśli społeczeństwo je podziela. Społeczność naszej szkoły pokazała, że potrafi dzielić się z innymi i chętnie w Dniu Walki z Głodem, dzieliła się posiłkiem lub datkiem na rzecz potrzebujących. Niedługo Święta, a my już liczymy na Wasze dobre chęci i pomoc w zbiórce darów świątecznych .

Członkowie Koła Promocji Zdrowia i PCK

 


 


 
SK PCK
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=